Ελαιοτριβείο Λιβανατών
Τηλέφωνο : 22330.32360

Ελαιοτριβείο Μαρτίνου
Τηλέφωνο : 22330.61033