Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε και Α και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην οξείδωση. Για να μην χαθούν τα συστατικά του ΠΡΕΠΕΙ:

  • Να μην έρχεται σε επαφή με το φως και τον αέρα
  • Να μην εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και να διατηρείται σε θερμοκρασίας περιβάλλοντος ( 10ο – 15ο c)
  • Να φυλάσσεται σε ανοξείδωτα δοχεία ή πήλινα κιούπια