Η εταιρία μας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες : 

  • Μεταφορά ελαιόκαρπου & ελαιόλαδου των παραγωγών μπορεί να γίνει και με μεταφορικά μέσα της
    ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΚΕ
  • Αγορά ελαιόλαδου των παραγωγών .
    Πληροφορίες για την καλλιέργεια ελιάς και προστασίας από τον Γεωπόνο Σακελλαρίου Χρηστό.
  • Πώληση λιπασμάτων & φυτοφάρμακων.
  • Γραμματειακή υποστήριξη σε ότι χρειάζονται οι παραγωγοί & πελάτες.